Practoraten-lectoraten

Practoraten en lectoraten

 • Scholing
  Instelling
  Niveau
  Korte beschrijving
  Contact persoon
 • Noorderpoort

  MBO

  Digitaal veilige hard- en software zijn belangrijk in de digitale ontwikkelingen. Met deze uitdaging houd men zich bezig met nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en hbo/wo.

  Erik Rutkens
  ep.rutkens@noorderpoort.nl

  Maaike van Kessel
  mk.vankessel@noorderpoort.nl
 • Noorderpoort

  MBO

  Focus ligt op onderzoek en innovatie om de digitale weerbaarheid van mensen te vergoten op privé- en professioneel gebied.

  Renze Tjoelker
  rtjoelker@rocfriesepoort.nl
 • Hanzehogeschool Groningen

  HBO

  Richt zich op het snijvlak van psychologie en technologie en vooral op het verhogen van zelfmanagement wat betreft gezondheid en gezond gedrag met behulp van technologie.

  Hilbrand Oldenhuis
  h.k.e.oldenhuis@pl.hanze.nl
 • Hanzehogeschool Groningen

  HBO

  Richt zich op het ontwikkelen en toepassen van slimme sensortechnologie voor digitalisering van processen.

  Heinrich Wortche
  h.j.wortche@pl.hanze.nl
 • Hanzehogeschool Groningen

  HBO

  Het hoofddoel van dit lectoraat is om te begrijpen hoe interactieve tools gebruikt kunnen worden om tot langdurige gedragsverandering te komen (bv. binnen trainingstoepassingen of e-healthinterventies).

  Nick Degens
  d.m.degens@pl.hanze.nl
 • NHL Stenden Hogeschool

  HBO

  Kritisch kijken naar de meerwaarde van digitale toepassingen en verantwoord gebruik ervan. De participatie van professionals, patiënten en cliënten in het ontwerpproces van nieuwe toepassingen is van groot belang. Ten eerste om hun ervaringen en (vak)inhoudelijke kennis. Ten tweede om met dit participatieve proces draagvlak te creëren voor de benodigde verandering.

  Job van 't Veer
  job.van.t.veer@nhlstenden.com
 • Practoraat Zorg & Technologie van Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-College
  Practoraat Zorg & Technologie van Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-College

  MBO

  Contactpersoon: Lieke Brons
  Mail l.brons@drenthecollege.nl